De werkwijze

Nadat je contact met mij hebt opgenomen, is er eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij wij elkaar leren kennen en je je vragen kunt stellen. Daarna kun je besluiten om al dan niet het traject aan te gaan. Dit start met een intakegesprek op basis waarvan ik een coachovereenkomst schrijf en ter ondertekening aanbied. Daarna ga ik met je kind aan de slag. De aandacht ligt bij het vinden van mogelijkheden, kwaliteiten en het leren van vaardigheden. Hiervoor zijn meestal 5 à 7 sessies nodig. 


Als coach:

• ga ik op een positieve wijze en oplossingsgericht samen met je kind op zoek naar de eigen oplossingen, met de focus op de gewenste situatie. Door het doel haalbaar te stellen, merkt je kind de eigen successen wat het zelfvertrouwen vergroot.

• sluit ik aan bij de wijze waarop je kind zich het liefste uit in zijn/haar taal en voorkeur: denk hierbij aan spelen, creatief, rollenspel, muziek en vele andere werkvormen.

• werk ik aan vaardigheden, die je kind nog niet ontdekt heeft maar in kan zetten in lastige situaties. Ik help met het vinden van een handvat om zich staande te houden. Hiermee krijgt je kind grip op zijn/haar emoties. In de eerste sessie ben ik vooral gericht op het
vertrouwen winnen, en zorgen dat je kind zich veilig voelt. Na een aantal sessies vindt er een oudergesprek plaats, waarin we de voortgang van het coachtraject bespreken. Zo werken we samen aan een oplossing.

Als de sessies zijn afgerond, volgt er een eindgesprek.

Bedoeld voor:

Swing Kindercoaching richt zich op kinderen van 6 tot 12 jaar, die ondersteuning kunnen gebruiken bij:

Voor jezelf opkomen

Omgaan met emoties

Weinig zelfvertrouwen

Moeite met vriendjes maken

(faal)angsten

Hooggevoeligheid

Boze buien

Een laag zelfbeeld

Problemen in de thuissituatie

Verlegenheid

Broer / zus met diagnose

Ontwikkelen van executieve functies

Piekeren

Pesten of gepest worden

Vergroten van weerbaarheid